الاوبه الی التوبه من الحوبه
۲۵۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:


بسم الله الرحمن الرحیم

الاوبه الی التوبه من الحوبه
رساله ای است به تازی دربحث کلامی توبه ، که به قلم ملکوتی حضرت ابوالفضائل علامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی (حفظه الله) به رشته نوشته درآمده است. 
این رساله ، هر چند توبه را از گذر (علم کلام) به بررسی کشانیده است ، اما آنچه در آن گنجانده شده تنها مباحث کلامی نیست بلکه افزون بر مباحث کلامی ، می توان مباحث فلسفی ، اخلاقی و اجتماعی را نیز در این رساله باز یافت. وانگهی ، تذکیر و موعظت و نصیحت در جای جای  این اثر به چشم می آید. بیشتر آثار حضرت استاد علامه حسن زاده آملی از چنین ویژگی بهره مند اند ، یعنی در هر موضوعی که باشند ، جای این موضوعات در آنها خالی نیست. بنابر این ، برای آنانکه نیز در پی بیداری از خواب غفلت اند و بر گذشته خویش پشیمانند و در جستجوی باب توبه اند ، مطالعه رساله مذکور موثّر و مفید خواهد بود.
این رساله مشتمل بر 13 فصل و یک خاتمه تحت عنوانین ذیل می باشد:
فصل اول: تعلق به امور جسمانی و توبه 
فصل دوم: وجوب توبه
فصل سوم: توبه مبعضّه
فصل چهارم : توبه موقت
فصل پنجم : وجوب توبه از گناهان بزرگ و کوچک 
فصل ششم : توبه تفصیلی و اجمالی 
فصل هفتم: آیا به یاد آوردن گناه ، گناه است و تجدید توبه لازم است؟
فصل هشتم: عزم بر بازنگشتن 
فصل نهم: مراد از قبول توبه 
فصل دهم: استحباب غسل برای توبه ، و اشارتی به گناهان بزرگ و کوچک
فصل یازدهم: توشه از آداب توبه
فصل دوازدهم: شتاب در توبه
فصل سیزدهم :حثّ بر توبه در آیات و اخبار
خاتمه: تبرک به کلام علوی
این اثر عرشی جزء آثار منتشر شده  حضرت استاد می باشد و به قلم رسا و توانای ادیب فاضل گرانقدر جناب آقای ابراهیم احمدیان از تازی به پارسی ترجمه گردیده و به نام کتاب (توبه) توسط انتشارات قیام به چاپ رسیده است تا مستفاد عموم علاقه مندان قرار گیرد.

تگ ها:

برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
4f1pp