سی فصل در دائره هندیه
۳۰۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:

اعمال دايره هنديه را كه يكى از طرق تعيين خط زوال و خط مشرق و مغرب اعتدال و تحصیل سمت  قبله در آفاق مختلف است، از آن رو كه بدون دانستن قواعد رياضى و به كارگيرى آلات رصدى براى هر كسى ميسور نیست، شأن بسزايى است، و چون رسم و به كارگيرى آن را آداب و احكام مخصوصى است، حضرت  استاد در اين رساله كه در موضوع خود بديع است ، جميع آنها را طى سى فصل تشريح و تبيين كرده و راه را براى مؤمنين تسهيل نموده اند. اين رساله نيز علاوه بر اينكه ضمن يازده رساله فارسى به طبع رسيده است، اخيرا توسط انتشارات  قيام در تيراژ 3000 نسخه چاپ و منتشر گرديد . رياضى دان ماهر و هيوى قرن حاضر، مرحوم حيدر قلى خان سردار كابلى « قدس سره الشريف » در قبله شناسى از طريق فنون رياضى و هيوى،نگارش يافته و به اقرار و اعتراف مختصصان فن ، بهترين كتاب در موضوع ياد شده است . آن جناب ابتداى رساله را به بيان برخى از اصطلاحات رياضى و غير آن كه طالب، در شناخت قبله بدانها نيازمند است ، اختصاص داده، آنگاه وارد بحث اصلى يعنى قبله شناسى شده و در آخر، جداول دقيق و لطيفى را كه بر طول و عرض بلاد مشهوره و سمت و درجه انحراف قبله آنها مشتمل است،آورده است  .
حضرت استاد حسن زاده « دام ظله » بر اين رساله تعليقات ارزنده اى را نگاشته كه طالب را در فهم مطالب  كتاب كمك فراوانى است  . بارى حضرت  استاد ابراز فرمودند : وزان كار ما با رساله تحفة الاجلة، وزان كار ماست  با رساله اتحاد عاقل به معقول مرحوم استاد رفيعى قزوينى . يعنى همان طور كه راجع به رساله اتحاد عاقل به معقول استاد رفيعى قزوينى، در ابتدا غرض ما تعليقه بر رساله مزبور بود، ولى كم كم كار از تعليقه و حاشيه فراتر رفت  و مجبور شديم اثر مستقلى را به مسئله اتحاد عاقل بر معقول اختصاص دهيم كه بالاخرة امر به تاليف  كتاب « دروس اتحاد عاقل به معقول» منجر شد، همچنين راجع به رساله تحفة الاجلة مرحوم علامه سردار كابلى در ابتدا هدف  ما تعليقه بر اين رساله بود، ولى رفته رفته كار از حد تعليقه فراتر رفت و مجبور شديم اثر مستقلى را به موضوع قبله شناسى اختصاص دهيم كه عاقبت  امر به تاليف  كتاب « دروس معرفة الوقت  و القبله» منجر گرديد .
گفتنى است  تعليقات  استاد بر رساله مزبور هم اكنون در حاشيه نسخه اى از تحفه كه در مكتبه استاد موجود است، ضبط است و هنوز منتشر نشده است . حضرت  استاد حسن زاده در آخر نسخه مزبور چنين نگاشته است :
« بمنه تعالى و توفيقه فرغنا عن اتمام مطالعه و التعليق عليه بما سنح من خاطرى الفاتر و كذا عن اتمام مطالعة رسالة المولى المظفر الجنابذى و التعليق عليها فى الساعة 5 , 9 قبل الظهر 19 من شهر رمضان المبارك  من سنة 1379 من الهجرة ، فى قرية أسك  من لاريجان . و كان بدء الشروع فيهما اول ذلك  الشهر من تلك  السنة فالحمد لله رب  العالمين ».

 

تگ ها:

سی فصل در دائره هندیه
برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
bel7k