اتحاد عاقل به معقول
۵۰۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:

تقديم و تعليق رساله اتحاد عاقل به معقول:

اتحاد عاقل به معقول، رساله اى است كه در يكى از امهات مسايل مهم حكمت  متعاليه به قلم توانا و متين آية الله حاج ميرزا ابوالحسن رفيعى قزوينى استاد بزرگوار شيخنا الاستاذ العلامة آية الله حسن زاده آملى به مناسبت جشن چهارصدمين سال تولد صدرالمتألهين كه در كلكته برگزار شد، نگارش يافته است  .
از آنجاكه اين رساله همانند بقيه آثار آن جناب از وجازت و اختصار خاص به خود برخوردار بود ، حضرت  استاد بر شرح آن در هيئت  و لباس تعليقه همت گماشت و بحمد الله تبارك و تعالى خود مجموعه اى شد بسيار سودمند كه مورد قبول خواص دانشمند و دانش پژوهان انديشمند واقع گرديد .
استاد علامه حسن زاده «حفظه الله» در تعليقات خود بر رساله مذبور كه مجموعا 21 تعليقه است ضمن شرح مطالب رساله كه حقا بايدگفت از ذكر هيچ نكته اى فروگذار نشده، به پاره اى از نتايج علمى وفروعات مسئله اتحاد عاقل به معقول در مسير تكاملى انسانى و سلوك معارف قرآنى اشار كرده و با نقل مطالبى از اساطين حكمت و عرفان همچون شيخ اكبر محيى الدين بن عربى ، شيخ الرئيس ابن سينا ، شيخ اشراق ، ملاى رومى، حاج ملا هادى سبزوارى و ديگران ، آن هم معاضد به آيات و روايات صادره از اهل بيت عصمت و طهارت،   بر فوايد و عوايد رساله افزوده است .
نكتهء آخر آنكه حضرت استاد در مقدمه اى كه بر رساله مذكور نگاشته ، بعد تعريف مختصر رساله ، ترجمه كوتاهى را از مؤلف آن ارائه نموده است.

تگ ها:

اتحاد عاقل به معقول
برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
hzykr