قرآن هرگز تعریف نشده
۲۲۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:

قرآن هرگز تحريف نشده‏
نام كتاب: قرآن هرگز تحريف نشده‏
نويسنده: حسن حسن زاده آملى‏
موضوع: تحريف نشدن قرآن‏
زبان: فارسى‏
تعداد جلد: 1
ناشر: قيام‏
مكان چاپ: قم‏
سال چاپ: 1376 ش‏
نوبت چاپ: سوم‏
معرفى اجمالى‏:
« قرآن هرگز تحريف نشده»، ترجمه فارسى كتاب« فصل الخطاب فى عدم تحريف كتاب رب الارباب»، تأليف استاد، حسن‏زاده آملى است. اين ترجمه، توسط عبد العلى محمدى شاهرودى، صورت گرفته است. كتاب، در موضوع عدم تحريف قرآن و به انگيزه زدودن تهمت تحريف قرآن، از دامن شيعه، نوشته شده است.
ساختار
كتاب، از طرف مؤلف محترم، فصل‏بندى نشده است و مطالب آن، به صورت يك‏جا و پشت سر هم بيان شده است.
گزارش محتوا
برخى از مباحث كتاب، اجمالا، به قرار زير است: ترتيب آيات و سوره‏ها، توقيفى است؛ چگونگى نظم آيات و سوره‏ها؛ قرآن را، صحابه، جمع‏آورى نكرده‏اند؛ پيوند آيات به يك‏ديگر؛ تكرار آيات؛ ترتيب سوره‏هاى قرآن؛ اشخاصى كه در زمان پيامبر( ص) قرآن را جمع‏آورى نمودند؛ على( ع)، نخستين جمع‏آورى كننده قرآن؛ تنظيم سوره‏ها به اجتهاد صحابه نبوده؛ شيوه نگارش قرآن؛ قرائت قرآن بر طبق هفت قرائت متواتر؛ علت اختلاف شماره آيات در قرآن‏ها.
تفصيل پاره‏اى از مباحث كتاب: 
1. مطالب كتاب، از توقيفى بودن سوره‏ها و آيه‏ها و نيز مسئله بسم الله الرحمن الرحيم كه جزء قرآن است، شروع شده، آن‏گاه با ذكر ادله مختلف از آيات و احاديث، عدم تحريف قرآن به اثبات رسيده و در ادامه، نظرات برخى از علماى شيعه، در اين زمينه، ذكر شده است.
در بخشى ديگر از كتاب، نظر حاجى نورى در كتاب فصل الخطاب، مطرح و پاسخ داده شده است.
2. بحث ترتيب سوره‏ها: در اين بحث، با ادله مختلف، توقيفى بودن سوره‏ها اثبات شده است، از جمله اينكه بعضى سوره‏ها داراى حروف مقطعه هستند و برخى نيستند و...
3. بسم الله نداشتن سوره برائت: مؤلف، در اين قسمت، نظرات مفسران اسلامى را در اين باره، متذكر شده و در پايان نتيجه مى‏گيرد كه عمده‏ترين دليل براى اين موضوع، روايات اهل بيت( ع) است.
4. عدم تحريف قرآن: در اين بحث، پس از بيان اينكه خداوند كه قرآن را نازل كرده، خود، حافظ و حامى آن است، آياتى را پيرامون عدم تحريف قرآن، بيان كرده و در پايان، نظرات علماى شيعه را در اين باره، متذكر مى‏شوند.

 

تگ ها:

قرآن هرگز تعریف نشده
برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
hszjr