انسان و قرآن
۳۵۰۰۰ هزار تومان
توضیحات:

انسان و قرآن:

مجموع مطالب اين كتاب  همان گونه كه از نامش پيداست حول دو محور دور مى زند :

 الف  : قرآن . 
ب  : انسان . 
حضرت  استاد در محور نخست  از عظمت و بى نهايتى قرآن ، از مراتب  و درجات  قرآن و از اينكه قرآن كتاب برهان و عرفان است  و اينكه قرآن مادبة الله است  و مطالبى از اين قبیل به تفصيل بحث  مى كنند، آنگاه كم كم به محور دوم بحث  يعنى بحث  از انسان كامل به عنوان حامل و ظرف قرآن منتقل مى شود و با بررسى و بيان مطالبى و ارائه ادله و شواهدى، ضمن فصول و مراحلى اثبات مى كنند، يكى از مصاديق، بلكه اهم مصاديق ليلة القدر كه قرآن در آن نازل شده است ، بنيه طيبة محمدى صلى الله عليه و آله و آنانى كه وارث او و از مصاديق انسان كاملند مى باشد .
استاد، خود در بيان چگونگى تأليف  اين كتاب  چنين فرموده اند: « آنچه كه ما را در تاليف  كتاب  انسان و قرآن كمك  فراوانى كرد دو مفتاحى بود كه يكى را از جناب استادم آية الله حاج شيخ محمد تقى آملى « قدس سره » و ديگرى را از جناب  استادم آية الله ميرزا ابوالحسن رفيعى قزوينى « قدس سره » دريافت داشتم . اما آنچه را كه از مرحوم حاج شيخ محمد تقى آملى گرفتيم، اين است: « روز جمعه اى بود رفتيم خدمت  ايشان ، عرضه داشتم آقاجان من قريب دو سال است  كه راجع به ليلة القدر، رواياتى را جمع آورى مى كنم، در اين مسير برايم مشكلاتى پيش آمده كه مهمترين آنها عبارت  است  از اينكه روى چه اساسى ليلة القدر، از هزار ماه بهتر است، در حالى كه همهء ما مى دانيم شب چيزى نيست  جز بودن زمين در سايهء خودش ؟ آن جناب  فرمودند : در آن حديثى كه امام صادق عليه السلام مى فرمايند: جده من فاطمهء زهرا سلام الله عليها ليلة القدر است، تأمل بفرماييد . در اثر اين اشاره كه جناب ايشان فرمودند، يك حالت هيمانى به من دست  داد. از خدمتشان كه مرخص شدم، پيش خود گفتم : چرا ايشان ليلة القدر نباشند، در حالى كه يازده قرآن ناطق از اين ليلة القدر متولد شدند ؟»
و اما آنچه را كه از مرحوم رفيعى قزوينى دريافت  داشتيم : «مقاله اى است در بيان ليلة القدر و مراتب آن كه از نسخه دستخط مبارك  ايشان استنساخ كرديم»  .
البته لازم به ذكر است  كه اين كتاب  علاوه بر امور ياد شده مشتمل بر دو مقاله ديگر كه به مناسبت روى آوردن بحث  به درج آن دو اقدام شده، مى باشد .

الف : اثرى مؤثر و وجيزه اى نفيس در بيان حروف فواتح سور از جناب شيخ الرئيس ابن سينا.
ب  : مقاله اى در تفسير كريمه « الر تلك آيات الكتاب الحكيم / أكان للناس عجبا »  از جناب  آية الله سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى « قدس سره ».

تگ ها:

انسان و قرآن
برای امتیاز دادن به محصول ما وارد سایت شوید
n0tfo