برای خرید از سایت ابتدا باید عضو سایت شوید دقت کنید در پر کردن مشخصات که این مشخصات خرید شما می باشد پس از ثبت نام وارد شوید به خرید بپردازید
e44xe